અમારી પાસે સાધનો

CNC મશીનિંગ ઇક્વિપમેન્ટ

CNC ફ્લેટ બેડ લેથ મશીનો: 5 સેટ
CNC સ્લેંટ બેડ લેથ મશીનો: 5 સેટ
કસ્ટમ CNC મશીનો: 2 સેટ
CNC મશીનિંગ સેન્ટર: 5 સેટ
લેથ મશીન: 4 સેટ
મિલિંગ મશીન: 3 સેટ
ડ્રિલિંગ મશીન: 4 સેટ
બેન્ડસો કટીંગ મશીન: 2 સેટ
રેડિયલ ડ્રિલિંગ મશીન: 2 સેટ

શીટ મેટલ વિભાગ

જાપાન MURATEC લેસર પંચ કમ્પાઉન્ડ મશીન: 1 સેટ
જાપાન મ્યુરેટેક ટરેટ-ટાઈપ પંચિંગ મશીન: 3 સેટ
Mazak લેસર મશીન: 1 સેટ
મિત્સુબિશી લેસર મશીન: 3 સેટ
ટોયો બેન્ડિંગ મશીન: 4 સેટ
CNC સ્ટડ વેલ્ડીંગ મશીન: 2 સેટ
શીટ મેટલ પેઈન્ટીંગ પ્રોડક્શન લાઈન્સ: બે

સ્ટેમ્પિંગ વિભાગ

AIDA 300T ડાયરેક્ટ-ફીડ પંચિંગ મશીન: 1 સેટ
200T ડાયરેક્ટ-ફીડ પંચિંગ મશીન: 2 સેટ
Washino 80T સિંગલ શૉટ પંચિંગ મશીન: 19 સેટ
Washino 150T સિંગલ શૉટ પંચિંગ મશીન: 1 સેટ
મલ્ટી-એક્સિસ ટેપીંગ મશીન: 5 સેટ

પ્લાસ્ટિક મોલ્ડિંગ વિભાગ

હૈતીયન ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન 110~600t: 5 સેટ
Fanuc ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન 100t: 1 સેટ
તોશિબા ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન 180t: 1 સેટ
તોશિબા ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન 230t: 1 સેટ

મોલ્ડ ઉત્પાદન વિભાગ

ફાનુક વાયર કટ મશીન: 1 સેટ
Mazak CNC મશીનિંગ સેન્ટર: 1 સેટ
DMG MORI CNC મશીનિંગ સેન્ટર: 1 સેટ
તાઇવાન બાઓફા સરફેસ લેપિંગ મશીન: 2 સેટ


તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો